Na yi mafarki mahaifina yana da kuɗin takarda, amma bai so ya ba mu ko ɗaya ba, sai ya fita titi yana alfahari da su.
Da fatan za a amsa