Na yi mafarki cewa dan uwana yana kokarin kashe kanwata ta hanyoyi daban-daban
Kuma ina kare kanwata